CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆPMINH PHÁT
HOTLINE 0901 381 628
(Thời gian: 8h00-17h00 từ T2 - T7.)
P.Kinh doanh - Ms Phương0901 381 628
P.Kỹ Thuật - Mr Lưu0909 909 010
DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
NHÀ SẢN XUẤT

meilan-rilan
siemens
hanyoung
fotek
mitsubishi
omron
selec
himel
Sản phẩm Điện MINH PHÁT >> PLC Mitsubishi FX1N
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-14mt-001-466 PLC MITSUBISHI FX1N-14MT-001
2,380,000₫ 2,800,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-14mr-001-467 PLC MITSUBISHI FX1N-14MR-001
2,380,000₫ 2,800,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-24mt-001-468 PLC MITSUBISHI FX1N-24MT-001
2,762,500₫ 3,250,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-24mr-001-469 PLC MITSUBISHI FX1N-24MR-001
2,762,500₫ 3,250,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-40mt-001-470 PLC MITSUBISHI FX1N-40MT-001
3,272,500₫ 3,850,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-40mr-001-471 PLC MITSUBISHI FX1N-40MR-001
3,272,500₫ 3,850,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-60mt-001-472 PLC MITSUBISHI FX1N-60MT-001
3,825,000₫ 4,500,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-60mr-001-473 PLC MITSUBISHI FX1N-60MR-001
3,825,000₫ 4,500,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-14mt-esul-474 PLC MITSUBISHI FX1N-14MT-ES/UL
2,652,000₫ 3,120,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-14mr-esul-475 PLC MITSUBISHI FX1N-14MR-ES/UL
2,652,000₫ 3,120,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-24mt-esul-476 PLC MITSUBISHI FX1N-24MT-ES/UL
3,502,000₫ 4,120,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-24mr-esul-477 PLC MITSUBISHI FX1N-24MR-ES/UL
3,502,000₫ 4,120,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-40mt-esul-478 PLC MITSUBISHI FX1N-40MT-ES/UL
4,080,000₫ 4,800,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-40mr-esul-479 PLC MITSUBISHI FX1N-40MR-ES/UL
4,080,000₫ 4,800,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-60mt-esul-480 PLC MITSUBISHI FX1N-60MT-ES/UL
4,632,500₫ 5,450,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
minhphat65-plc-mitsubishi-fx1n-60mr-esul-481 PLC MITSUBISHI FX1N-60MR-ES/UL
4,632,500₫ 5,450,000₫ (-15%)
Xem sản phẩm
TOP

0901.381.628

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-dangkyhocthu